Top
Hjem

Dagens vits

Footer

Hegg

Prunus padus


Hegg er en busk eller tre som kan bli opptil 18 meter høyt, ofte med flere stammer. Grenene er overhengende. Skuddene er blank mørkebrune, på skyggefulle plasser noe rødlige. Bladene er elliptiske eller eggformete med sagtannete bladrand. De sitter på 1-2 cm lange bladstilker som har 2 rødbrune kjertler nær bladgrunnen. Bladnervene ligger dypt i bladet som har mattgrønn overside og blågrønn og glatt underside.

De hvite, tokjønnete blomstene sitter i 10-15 cm lange klaser, og har en sterkt aromatisk lukt. Fruktene er ertestore, kulerunde steinfrukter, ofte kalt heggebær, som er glinsende svarte som modne, og har en bitter, snerpende smak (cyanid). Barken er matt svart til grå, av og til noe oppsprukket. Skadet bark har ubehagelig lukt som minner om katteurin.

Utbredelse
Hegg vokser i hele Europa (bortsett fra enkelte deler av Italia og Balkan), samt i et bredt belte gjennom Asia til Stillehavet. I Norge finnes spredte forekomster over hele landet, nord til Hammerfest.

Voksested
Hegg er lite krevende både når det gjelder lys og temperatur. Den trives best i litt fuktig, humusrik, god jord i kratt, skogslier og bekkekanter. Hegg vokser ofte i blanding med andre treslag. Mange insekter lar seg lokke til de sterkt duftende blomstene, noe som kan gi seg utslag i angrep av insektslarver på heggens bladverk utover sommeren. God tilgang på insekter og heggebær fører til at det er et rikt fugleliv i områder med mye hegg.

Egenskaper og anvendelse
Heggeveden er meget dekorativ. Hegg er et spredtporet treslag med vedrør jevnt fordelt over hele årringen, slik at den er vanskelig å se. Yteveden er hvit til gulaktig og ofte bred, mens kjerneveden varierer fra gulbrun til mørkebrun. Hegg er et middels tungt treslag med gode styrkeegenskaper og elastisitet.

Tidligere ble hegg brukt til skaft, sløydemner, smørbutter og rivetinder. De seige stubbeskuddene av hegg, ble dessuten brukt til tønnebånd.

I dag blir hegg brukt i dreiearbeider og som elementer i møbler og musikkinstrumenter. Bærene blir dessuten nyttet til saft, gelé, vin og likør.

Formering
Blomstringen skjer etter lauvsprett i mai-juni. Hegg bestøves (pollineres) av insekter. Bærene modnes i juli-august, og spres ved hjelp av fugler. Hegg kan dessuten formere seg ved både rot- og stubbeskudd.

 

Plakat:
Norsk genressurssenter har i samarbeid med Skogkurs og Naturfagsenteret utarbeidet plakater av alle norske treslag. Med tekst og illustrative bilder gir plakatene god informasjon om utbredelse, enkle kjennetegn, formering, bruk og nytte, ord og begreper, samt tro og overtro. Plakaten om villeple, hegg og søtkirsebær kan lastes ned her.

Lenke:

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rosa/prunu/prunpad.htmlLes mer i "Den virtuella floran"

 Tilbake

Footer
Konkurranse

KONKURRANSE!

Footer Footer

Spør om skog

Siste spørsmål:

Hvordan ble skogen til?

Hvordan ble skogen til? Spørsmål fra Ojnljnø Liv bli  (?19) 

Vis/skjul svaret...

Oi, det var et godt spørsmål! Utviklingen av trær har nok skjedd som et resultat av konkurranse mellom artene. Alle planter trenger sollys. Trærnes egenskaper med dype røtter og solid stamme, gjorde at de kunne vokse høyere og dermed konkurrere bedre om lyset. Det ble med andre ord «lurt» å vokse høyt, og flere treslag utviklet seg. Til sammen dannet de en skog.

De eneste stedene det ikke vokser skog, er der det er for lite vann, for mye vann, for lite jord eller for kaldt.

Men det finnes jo mange planter som ikke er like høye som trær, hvordan får de sollys? De har løst det på mange ulike måter. Noen vokser på trærne (lianer, orkideer), noen blomstrer før trærne får løv (hvitveis), noen vokser der trærne ikke trives (bukkeblad), eller er raske til å dukke opp der et tre faller ned eller brenner opp (geitrams). Og mange planter tåler rett og slett å vokse der det ikke er så mye lys (bregner, mose).

 

Vennlig hilsen

Anna Lena Albertsen

Lære med skogen


Det kan være lurt å se gjennom noen av spørsmålene og svarene før du sender inn ditt eget spørsmål.

Send inn ditt eget spørsmål:


Footer