Top
Hjem

Dagens vits

Footer

Lind

Tilia cordata


Lind er et lauvtre som blir opptil 30 meter høyt. I frittstående tilstand får lind bred, tett, vid og jevnt kuppelformet krone og kort stamme. I bestand blir stammen lengre og grenfri opp mot krona. Skuddene er til å begynne med fint håret, men blir glatte og glinsende etter hvert. De har ofte en sikk-sakk lignende form med en knopp i hver "knekk".

Bladene sitter på 2-5 cm lange stilker, og er ordnet i to rekker. De er hjerteformete, 3-10 cm lange, med sagtannet bladrand. Bladet har glatt overside og grågrønn underside med rustrøde eller gulaktige hår i nervevinklene. Lind danner tokjønnete femtallsblomster som sitter flere sammen i hengende, langstilkede kvaster (blomsterstand). Blomsterstilken er sammenvokst med et blekt grønt, tungeformet blad. Fruktene er kuleformete, 5-8 mm store enfrøete, gråhårete nøtter med tynt skall. Etter modning faller hele fruktstanden av, og det tungeformete bladet virker som en vinge.

Barken er grågrønn, glatt og tynn, senere mørkegrå til svart og tett oppsprukket på langs. I løs jord blir røttene svært kraftige og dyptgående. Lind kan bli opptil 500 år gammel.

Utbredelse
Lind er utbredt i mesteparten av Europa og deler av Asia. I Norge vokser lind i et belte langs kysten til Sunnmøre. I tillegg finnes den på Østlandet nord til Ringebu og spredt på egnede steder ellers i landet. Verdens nordligste naturlige forekomst ligger i Brønnøy i Nordland.

Voksested
Lind er et varmekjært edellauvtre som tåler mye skygge. Lind foretrekker kalkholdig jord som er løs, dyp, middels fuktig og næringsrik, gjerne på varme, sørvendte plasser med ur eller skredjord. Lind vokser som oftest enkeltvis i blanding med andre treslag, og danner sjelden egne bestand.

Blomstene til lind dufter intenst, og trekker til seg insekter. Disse trekker igjen til seg insektetende fugler, slik at artsmangfoldet i lindeskog er svært stort.

Egenskaper og anvendelse
Lind er et spredtporet treslag med lite synlige årringer. Veden er hvitaktig gul hos yngre trær, og mer gul til rødbrun hos eldre. Margstrålene vises som glinsende striper. Lind er bløtt og lett, men har gode styrkeegenskaper.

Lind er det treslaget som er mest brukt til treskjæring og dreiearbeider. Lind blir også benyttet i produksjon av blyanter, pyntegjenstander, finer og panel. Fordi veden verken har smak eller lukt, har lind blitt benyttet til kjøkkenredskaper, boller og tiner.
Lindeblomstene har stor betydning for bi-avlen, da nektaren gir honning av utmerket kvalitet. Lindebasten er svært seig og har tidligere vært mye brukt i tau, matter og nøter.

Formering
Lind blomstrer vanligvis i 20-30 års alder. Blomstringen skjer etter lauvsprett i juni -juli, og nøttene er modne i september-oktober. Frøformering har mindre betydning enn vegetativ formering i form av stubbeskudd, senkere og skudd fra lange rotutløpere. Planting av lind er å anbefale ved etablering av alleer, parktrær og tuntrær.

 

Plakat:

Norsk genressurssenter har i samarbeid med Skogkurs og Naturfagsenteret utarbeidet plakater av alle norske treslag. Med tekst og illustrative bilder gir plakatene god informasjon om utbredelse, enkle kjennetegn, formering, bruk og nytte, ord og begreper, samt tro og overtro. Plakaten om hassel og lind kan lastes ned her.

Lenke:

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/tilia/tilia/tilicor.htmlLes mer i "Den virtuella floran"

 Tilbake

Footer
Konkurranse

KONKURRANSE!

Footer Footer

Spør om skog

Siste spørsmål:

Hvordan ble skogen til?

Hvordan ble skogen til? Spørsmål fra Ojnljnø Liv bli  (?19) 

Vis/skjul svaret...

Oi, det var et godt spørsmål! Utviklingen av trær har nok skjedd som et resultat av konkurranse mellom artene. Alle planter trenger sollys. Trærnes egenskaper med dype røtter og solid stamme, gjorde at de kunne vokse høyere og dermed konkurrere bedre om lyset. Det ble med andre ord «lurt» å vokse høyt, og flere treslag utviklet seg. Til sammen dannet de en skog.

De eneste stedene det ikke vokser skog, er der det er for lite vann, for mye vann, for lite jord eller for kaldt.

Men det finnes jo mange planter som ikke er like høye som trær, hvordan får de sollys? De har løst det på mange ulike måter. Noen vokser på trærne (lianer, orkideer), noen blomstrer før trærne får løv (hvitveis), noen vokser der trærne ikke trives (bukkeblad), eller er raske til å dukke opp der et tre faller ned eller brenner opp (geitrams). Og mange planter tåler rett og slett å vokse der det ikke er så mye lys (bregner, mose).

 

Vennlig hilsen

Anna Lena Albertsen

Lære med skogen


Det kan være lurt å se gjennom noen av spørsmålene og svarene før du sender inn ditt eget spørsmål.

Send inn ditt eget spørsmål:


Footer