Top
Hjem

Dagens vits

Footer

Kulturminner i skog

Kan en grop i bakken fortelle om livet "i gamle dager"? Ja! Den kan fortelle biter av en historie om våre forfedre - hvordan de skaffet seg mat, utnyttet energi og brukte naturens ressurser.


En slik grop kan være spennende å utforske, og et meget godt utgangspunkt for å lære mer om hvordan mennesker levde før i tiden. Hvor bosatte de seg, og hvorfor akkurat der? Hva spiste de, og hvordan utnyttet de naturressursene for å kunne overleve?

En grop i bakken kan være rester etter

  • fangstgrop for elg
  • kullmile eller kullgrop
  • tjæremile
  • jernblestringsanlegg

 

Kompetansemål i samfunnsfag på 2. og 4. trinn setter fokus på dette:

  • utforske og beskrive kulturminne og kultur- og naturlandskapet i nærmiljøet
  • utforske og presentere korleis menneska levde for éin til to menneskealdrar sidan
  • utforske kulturminne og korleis menneska levde i den tida kulturminna er frå, og samanlikne med korleis vi lever i dag

 

Her er våre anbefalte læringsressurser: Nettside med skoghistorien på tidslinje, bok og aktivitetshefte om Suseguri som finner både kullgrop og fangstgrop i skogen, og undervisningsopplegg som beskriver hvordan eleven selv kan lage ei mini tjæremile.

Skoghistorie. Tidslinje med skogens og skogbrukets historie i Norge sett i lys av verdenshistorien.

Suseguri - verdens minste arkeolog. Bok og klassesett

Lag ei mini tjæremile

 Tilbake

Footer
Konkurranse

KONKURRANSE!

Footer Footer

Spør om skog

Siste spørsmål:

Treslag i Noreg

Korleis kan man sjå forskjell på ulike treslag og hvordan ser dei forskjellige bladene til dei forskjellige trea. Solveig (12 år)

Vis/skjul svaret...

Hei, Solveig

 

Takk for spørsmålet ditt. Du spør hvordan man kan se forskjell på trærne, og du lurer på hvordan bladene ser ut. Og nettopp bladene er den viktigste måten å kjenne igjen treslagene på.

 

Jeg kan ikke forklare alle bladene her, så jeg skal heller gi deg noen tips til hva vi ser etter:

1. Er det sammensatte blader eller hele blader? Sammensatte blader betyr at ett blad består av mange små blad. Rogn er et godt eksempel her.

2. Formen på bladet er viktig. Blader kan være runde (osp), trekantet (bjørk), avlange (selje), hjerteformete (lind), fliket (lønn) eller lappet (eik).

3. Hvordan ser kanten på bladet ut? Dette er også et viktig skilletegn. Det er mange treslag med blader som er runde eller avlange. For å skille mellom disse artene, ser vi på bladkanten. Hos selje er det helt glatt kant (ingen tagger), mens or har spisse tagger, og osp har runde tagger.

 

I tillegg kan det hende vi må bruke fingrene og kjenne på bladet. Er det glatt? Er det ru?

Bladstilken kan også fortelle oss hvilke treslag det er. Hassel har små hår på stilken, og alm har en veldig kort stilk.

 

Det krever litt trening å bli kjent med alle de ulike treslagene. Her er to hjelpemidler (begge to er gratis):

 

Lauvtre - dette er en oversikt du kan ta utskrift av og ta med deg ut i skogen: https://www.naturfag.no/utstyrsbeskrivelse/vis.html?tid=2068427

Treslag i Norge - dette er en app du kan laste ned på telefonen https://www.skogkurs.no/kunnskapsskogen/artikkel.cfm?Id_art=23331

 

Lykke til!

 

Hilsen

Anna Lena Albertsen

Lære med skogen


Det kan være lurt å se gjennom noen av spørsmålene og svarene før du sender inn ditt eget spørsmål.

Send inn ditt eget spørsmål:


Footer