Top
Hjem

Dagens vits

Footer

Skoler fra hele landet deltok i Skoglekene 2021

- og her kan du lese hvordan det gikk i finalen


Femten skoler fra så å si hele landet kom med fly, tog, buss og bil til Norsk Skogmuseum for å delta i finalen i Skoglekene 2021! Alle klassene som kvalifiserte seg til finalen, måtte velge fire elever til å representere klassen. Ekstra mange skoler hadde i år valgt å reise med hele klassen, noe som skapte god stemning og liv og røre.

Spesielt starten var full av adrenalin hos deltakerne og heiarop fra tilskuerne. Her fikk lagene prøve seg på saging, snekring og transport av ukokt egg med hjelp av hyssing. Dette krevde praktiske ferdigheter, samarbeid og kreative løsninger.

Etter fellesoppgaven bar det full fart ut på skogmuseets friluftsareal. Med kart i hånda måtte lagene finne de ulike postene, og løse oppgaver om treets høyde, treslag i skogen, spor og sportegn og mye mer!

I denne filmen ser du høydepunktene fra finalen 25. august 2021 (NB! Husk lyd):

Det var altså laget til Engerdal barne- og ungdomsskole som fikk med seg Den gylne kongle hjem i år. Delt andreplass gikk til Sky skole i Vestfold og Telemark og Bispehaugen skole i Trøndelag. Gratulerer til alle lagene, og takk for strålende innsats!

Vinnerne av Skoglekene 2021:

Engerdal barne- og ungdomsskole, Innlandet

På delt andreplass:

Sky skole, Vestfold og Telemark


Bispehaugen skole, Trøndelag

 Tilbake

Footer
Konkurranse

KONKURRANSE!

Footer Footer

Spør om skog

Siste spørsmål:

Hvordan ble skogen til?

Hvordan ble skogen til? Spørsmål fra Ojnljnø Liv bli  (?19) 

Vis/skjul svaret...

Oi, det var et godt spørsmål! Utviklingen av trær har nok skjedd som et resultat av konkurranse mellom artene. Alle planter trenger sollys. Trærnes egenskaper med dype røtter og solid stamme, gjorde at de kunne vokse høyere og dermed konkurrere bedre om lyset. Det ble med andre ord «lurt» å vokse høyt, og flere treslag utviklet seg. Til sammen dannet de en skog.

De eneste stedene det ikke vokser skog, er der det er for lite vann, for mye vann, for lite jord eller for kaldt.

Men det finnes jo mange planter som ikke er like høye som trær, hvordan får de sollys? De har løst det på mange ulike måter. Noen vokser på trærne (lianer, orkideer), noen blomstrer før trærne får løv (hvitveis), noen vokser der trærne ikke trives (bukkeblad), eller er raske til å dukke opp der et tre faller ned eller brenner opp (geitrams). Og mange planter tåler rett og slett å vokse der det ikke er så mye lys (bregner, mose).

 

Vennlig hilsen

Anna Lena Albertsen

Lære med skogen


Det kan være lurt å se gjennom noen av spørsmålene og svarene før du sender inn ditt eget spørsmål.

Send inn ditt eget spørsmål:


Footer