Top
Hjem

Dagens vits

Footer

Elg(Alces alces)
Elg er det største dyret i skogen, og blir ofte kalt for "skogens konge". En elgokse veier 400-500 kg og er opptil 230 cm ved skulderhøyde. Pelsen er grålig i fargen. Spesielt om vinteren er den tykk og varm, og elgen kan tåle -30 C uten å fryse. Elgoksen har gevir som vokser ut og felles hvert år. Elgen er drøvtygger og har 4 mager. Den er glad i å spise på trær, planter, blomster og lyng. I forhold til hjort og rådyr, vil elgen i mindre grad trekke mellom beite- og hvileområder. Når den har spist seg mett, legger den seg ofte rett ned i matfatet.

Vekt: 175 - 500 kg
Lengde: ca. 205-320 cm
Høyde: ca. 180-230 cm
Kost: Gress, bark og løvverk (elgen veldig glad i bl.a. rogneblader)
Tilbake til oversikten »

Footer
Konkurranse

KONKURRANSE!

Footer Footer

Spør om skog

Siste spørsmål:

Hvordan ble skogen til?

Hvordan ble skogen til? Spørsmål fra Ojnljnø Liv bli  (?19) 

Vis/skjul svaret...

Oi, det var et godt spørsmål! Utviklingen av trær har nok skjedd som et resultat av konkurranse mellom artene. Alle planter trenger sollys. Trærnes egenskaper med dype røtter og solid stamme, gjorde at de kunne vokse høyere og dermed konkurrere bedre om lyset. Det ble med andre ord «lurt» å vokse høyt, og flere treslag utviklet seg. Til sammen dannet de en skog.

De eneste stedene det ikke vokser skog, er der det er for lite vann, for mye vann, for lite jord eller for kaldt.

Men det finnes jo mange planter som ikke er like høye som trær, hvordan får de sollys? De har løst det på mange ulike måter. Noen vokser på trærne (lianer, orkideer), noen blomstrer før trærne får løv (hvitveis), noen vokser der trærne ikke trives (bukkeblad), eller er raske til å dukke opp der et tre faller ned eller brenner opp (geitrams). Og mange planter tåler rett og slett å vokse der det ikke er så mye lys (bregner, mose).

 

Vennlig hilsen

Anna Lena Albertsen

Lære med skogen


Det kan være lurt å se gjennom noen av spørsmålene og svarene før du sender inn ditt eget spørsmål.

Send inn ditt eget spørsmål:


Footer