Top
Hjem

Dagens vits

Footer

Rein(Rangifer tarandus)
Reinen er et hjortedyr som bare lever på de nordligste områdene på jorda. De lever i flokk på snaufjellet eller i skogområder. I Norge har vi både tamrein og villrein. Reinsdyrene er lettest å kjenne igjen på geviret, som bæres av begge kjønn. Begge feller geviret en gang i året. Dette skjer i november/desember for bukken mens simlene venter til etter at kalvingen er ferdig i mai /juni neste år. Simlene føder stort sett kun en kalv hvert år. Kløvene (føttene) til reinen er brede. Det gjør at de tar seg godt frem i snøen og i våtmarksområder. (bæreevnen er god). Kløvene er også deres viktigste redskap for å finne seg mat når bakken er dekket med snø. De graver seg ned til lav og mose som er deres viktigaste kilde til mat på vinteren. De spiser også tørt gress og buskvekster. Reinen er godt tilpasset kulda med sin tette, gråbrune og strihårete pels.Vekt: 40-150 kg
Lengde:
150-230cm
Høyde:
80-120 cm
Kost: Lav moser gress og buskvekster.

ReinsporTilbake til oversikten »

Footer
Konkurranse

KONKURRANSE!

Footer Footer

Spør om skog

Siste spørsmål:

Hvordan ble skogen til?

Hvordan ble skogen til? Spørsmål fra Ojnljnø Liv bli  (?19) 

Vis/skjul svaret...

Oi, det var et godt spørsmål! Utviklingen av trær har nok skjedd som et resultat av konkurranse mellom artene. Alle planter trenger sollys. Trærnes egenskaper med dype røtter og solid stamme, gjorde at de kunne vokse høyere og dermed konkurrere bedre om lyset. Det ble med andre ord «lurt» å vokse høyt, og flere treslag utviklet seg. Til sammen dannet de en skog.

De eneste stedene det ikke vokser skog, er der det er for lite vann, for mye vann, for lite jord eller for kaldt.

Men det finnes jo mange planter som ikke er like høye som trær, hvordan får de sollys? De har løst det på mange ulike måter. Noen vokser på trærne (lianer, orkideer), noen blomstrer før trærne får løv (hvitveis), noen vokser der trærne ikke trives (bukkeblad), eller er raske til å dukke opp der et tre faller ned eller brenner opp (geitrams). Og mange planter tåler rett og slett å vokse der det ikke er så mye lys (bregner, mose).

 

Vennlig hilsen

Anna Lena Albertsen

Lære med skogen


Det kan være lurt å se gjennom noen av spørsmålene og svarene før du sender inn ditt eget spørsmål.

Send inn ditt eget spørsmål:


Footer