Top
Hjem

Dagens vits

Footer

Skogmus(Apodemus)
Det er mange slags mus, og de vanligste i skogen er stor og liten skogmus. Stor skogmus er 10-12 cm lang med like lang hale. Den veier fra 40-60 gram. Fargen er gulbrun med mørkere midtrand. Den lille skogmusa er 8-10 cm lang og halen er omtrent like lang som kroppen. Pelsen er gråbrun med mørkere midtstripe. Føden er i stor grad frø, bær og nøtter og knopper og skudd fra trær og busker, lyng og urter. Den forsyner seg også av insekter og smådyr og av ulike åtsler når den kan. Begge skogmusene er nattaktive. Den lille er svært rask til å løpe i sikkerhet når farer truer og kan da hoppe opptil 80 cm høyt. Den graver ofte stort gangsystem under bakken der ofte matlageret for vinteren ligger. Bolet kan ligge under bakken, på bakken eller i hule trær o l. Den store skogmusen er flink til å klatre og svømme. Den kan skrike kraftig særlig når den blir skremt. Stor skogmus kan ta bolig i hytter og andre hus.


Vekt: ca. 40-60g
Lengde
: ca. 8-10cm
Kost: Frø, bær og nøtter og smådyr (åtseletende).Tilbake til oversikten »

Footer
Konkurranse

KONKURRANSE!

Footer Footer

Spør om skog

Siste spørsmål:

Hvordan ble skogen til?

Hvordan ble skogen til? Spørsmål fra Ojnljnø Liv bli  (?19) 

Vis/skjul svaret...

Oi, det var et godt spørsmål! Utviklingen av trær har nok skjedd som et resultat av konkurranse mellom artene. Alle planter trenger sollys. Trærnes egenskaper med dype røtter og solid stamme, gjorde at de kunne vokse høyere og dermed konkurrere bedre om lyset. Det ble med andre ord «lurt» å vokse høyt, og flere treslag utviklet seg. Til sammen dannet de en skog.

De eneste stedene det ikke vokser skog, er der det er for lite vann, for mye vann, for lite jord eller for kaldt.

Men det finnes jo mange planter som ikke er like høye som trær, hvordan får de sollys? De har løst det på mange ulike måter. Noen vokser på trærne (lianer, orkideer), noen blomstrer før trærne får løv (hvitveis), noen vokser der trærne ikke trives (bukkeblad), eller er raske til å dukke opp der et tre faller ned eller brenner opp (geitrams). Og mange planter tåler rett og slett å vokse der det ikke er så mye lys (bregner, mose).

 

Vennlig hilsen

Anna Lena Albertsen

Lære med skogen


Det kan være lurt å se gjennom noen av spørsmålene og svarene før du sender inn ditt eget spørsmål.

Send inn ditt eget spørsmål:


Footer