Top
Hjem

Dagens vits

Footer

Ulv(Canis lupus)
Ulven tilhører hundefamilien, selv om det opprinnelig faktisk er hunden som stammer fra ulven. En voksen ulv veier 35-55 kg og pelsen er i nyanser av grått. Sansene til ulven er velutviklet, særlig luktesansen, men også hørselen. Synet er ikke spesielt godt, men som det fleste nattaktive dyr, ser ulven godt i mørke. Ulvens viktigst føde er hjortedyr som elg, rein og rådyr. Hare, bever, rev og fugl står også på menyen. I år med stor smågnagerbestand vil en vesentlig del av byttet være smågnagere. Sau på utmarksbeite er også et lett bytte for ulven. Ulven lever stort sett i skogen og der har den hi. De lever gjerne i grupper på 6-8 dyr. I Norge er det svært få ulver igjen og den er utrydningstruet.Vekt: ca. 35-50kg
Høyde
: ca. 70-80cm
Lengde: 100-150cm
Kost: Hare, bever, rev, fugl, elg, rådyr og rein.UlvesporTilbake til oversikten »

Footer
Konkurranse

KONKURRANSE!

Footer Footer

Spør om skog

Siste spørsmål:

Hvordan ble skogen til?

Hvordan ble skogen til? Spørsmål fra Ojnljnø Liv bli  (?19) 

Vis/skjul svaret...

Oi, det var et godt spørsmål! Utviklingen av trær har nok skjedd som et resultat av konkurranse mellom artene. Alle planter trenger sollys. Trærnes egenskaper med dype røtter og solid stamme, gjorde at de kunne vokse høyere og dermed konkurrere bedre om lyset. Det ble med andre ord «lurt» å vokse høyt, og flere treslag utviklet seg. Til sammen dannet de en skog.

De eneste stedene det ikke vokser skog, er der det er for lite vann, for mye vann, for lite jord eller for kaldt.

Men det finnes jo mange planter som ikke er like høye som trær, hvordan får de sollys? De har løst det på mange ulike måter. Noen vokser på trærne (lianer, orkideer), noen blomstrer før trærne får løv (hvitveis), noen vokser der trærne ikke trives (bukkeblad), eller er raske til å dukke opp der et tre faller ned eller brenner opp (geitrams). Og mange planter tåler rett og slett å vokse der det ikke er så mye lys (bregner, mose).

 

Vennlig hilsen

Anna Lena Albertsen

Lære med skogen


Det kan være lurt å se gjennom noen av spørsmålene og svarene før du sender inn ditt eget spørsmål.

Send inn ditt eget spørsmål:


Footer