Top
Hjem

Dagens vits

Footer

Bjørk(Betula pubescens)
Bjørk er Norges vanligste lautreslag. Det vokser tre ulike arter av bjørk i Norge. Det er hengebjørk, dunbjørk og dvergbjørk. Dunbjørka er lettest å kjenne igjen hvis du kjenner på bladene på forsommeren. Oversiden av bladene er da glatte, mens undersidene er dunete. Hengebjørk kjennetegnes ved rettvokst stamme og at de tynneste greinene henger rett ned. Dverbjørka er lettest å kjenne igjen på trehøyden. Den blir sjelden over 1 meter. Bladene er små og har en rundere form enn de andre bjørkeartene. Dunbjørka og dvergbjørk har små krav til jord, temperatur og fuktighetsforhold. Hengebjørka derimot liker tørre og varme steder med mye lys og frisk fuktighet i bakken. Bjørk er vårt viktigste råstoff for ved, men den brukes også som panel og som råstoff til møbler.


Bark på bjørkTilbake til oversikten »

Footer
Konkurranse

KONKURRANSE!

Footer Footer

Spør om skog

Siste spørsmål:

Hvordan ble skogen til?

Hvordan ble skogen til? Spørsmål fra Ojnljnø Liv bli  (?19) 

Vis/skjul svaret...

Oi, det var et godt spørsmål! Utviklingen av trær har nok skjedd som et resultat av konkurranse mellom artene. Alle planter trenger sollys. Trærnes egenskaper med dype røtter og solid stamme, gjorde at de kunne vokse høyere og dermed konkurrere bedre om lyset. Det ble med andre ord «lurt» å vokse høyt, og flere treslag utviklet seg. Til sammen dannet de en skog.

De eneste stedene det ikke vokser skog, er der det er for lite vann, for mye vann, for lite jord eller for kaldt.

Men det finnes jo mange planter som ikke er like høye som trær, hvordan får de sollys? De har løst det på mange ulike måter. Noen vokser på trærne (lianer, orkideer), noen blomstrer før trærne får løv (hvitveis), noen vokser der trærne ikke trives (bukkeblad), eller er raske til å dukke opp der et tre faller ned eller brenner opp (geitrams). Og mange planter tåler rett og slett å vokse der det ikke er så mye lys (bregner, mose).

 

Vennlig hilsen

Anna Lena Albertsen

Lære med skogen


Det kan være lurt å se gjennom noen av spørsmålene og svarene før du sender inn ditt eget spørsmål.

Send inn ditt eget spørsmål:


Footer