Top
Hjem

Dagens vits

Footer

Eik(Quercus petraea - vintereik) og (Quercus robur - sommereik).
Eik er et edelløvtreslag. I Norge har vi to varianter sommereik og vintereik. Her i landet vokser eika bare i et smalt belte langs kysten og på de luneste plassene i innlandet. Den liker lune plasser hvor det er liten fare for frost og krever også jord med mye næring. Som ungt tre tåler den å vokse i skyggen, men etter hvert vil den kreve mer og mer lys. Eik er et hardt og tungt treslag. I gamle dager bygde vi skip av eik. I dag bruker vi eik til gulvbord, parkett, paneler og møbler, hagemøbler og lekestativ. Eik produserer også nøtter. Det er viktig kost for ekorn og mus.

EikebladerTilbake til oversikten »

Footer
Konkurranse

KONKURRANSE!

Footer Footer

Spør om skog

Siste spørsmål:

Hvordan ble skogen til?

Hvordan ble skogen til? Spørsmål fra Ojnljnø Liv bli  (?19) 

Vis/skjul svaret...

Oi, det var et godt spørsmål! Utviklingen av trær har nok skjedd som et resultat av konkurranse mellom artene. Alle planter trenger sollys. Trærnes egenskaper med dype røtter og solid stamme, gjorde at de kunne vokse høyere og dermed konkurrere bedre om lyset. Det ble med andre ord «lurt» å vokse høyt, og flere treslag utviklet seg. Til sammen dannet de en skog.

De eneste stedene det ikke vokser skog, er der det er for lite vann, for mye vann, for lite jord eller for kaldt.

Men det finnes jo mange planter som ikke er like høye som trær, hvordan får de sollys? De har løst det på mange ulike måter. Noen vokser på trærne (lianer, orkideer), noen blomstrer før trærne får løv (hvitveis), noen vokser der trærne ikke trives (bukkeblad), eller er raske til å dukke opp der et tre faller ned eller brenner opp (geitrams). Og mange planter tåler rett og slett å vokse der det ikke er så mye lys (bregner, mose).

 

Vennlig hilsen

Anna Lena Albertsen

Lære med skogen


Det kan være lurt å se gjennom noen av spørsmålene og svarene før du sender inn ditt eget spørsmål.

Send inn ditt eget spørsmål:


Footer