Top
Hjem

Dagens vits

Footer

Lind(Tilia cordata)
Lind er et løvtreslag som er lett å kjenne igjen fordi bladene har hjerteform. Barken er grågrønn, og tidligere brukte man barken til å lage tau. Lindetreet kan bli svært gammelt, opp til 500 år. Lind finner du ofte i parker og i hager. I Norge vokser treslaget langs hele kysten til Sunnmøre og på indre Østlandet. Lind er et varmekjært lauvtreslag som tåler mye skygge. For at den skal vokse godt må jordlaget være dypt og ha rikt innhold på næringsstoffer, særlig kalk. Den vil også ha god tilgang på vann. Hos yngre trær er veden lys, men med årene mørkner trevirket og får etterhvert en gul til rødbrun farge. På grunn av dette er treslaget mye brukt i treskjæring. Lindeblomsten har dessuten stor betydning for biene, da nektaren kan gi oss mye god honning.
LindebladerTilbake til oversikten »

Footer
Konkurranse

KONKURRANSE!

Footer Footer

Spør om skog

Siste spørsmål:

Hvordan ble skogen til?

Hvordan ble skogen til? Spørsmål fra Ojnljnø Liv bli  (?19) 

Vis/skjul svaret...

Oi, det var et godt spørsmål! Utviklingen av trær har nok skjedd som et resultat av konkurranse mellom artene. Alle planter trenger sollys. Trærnes egenskaper med dype røtter og solid stamme, gjorde at de kunne vokse høyere og dermed konkurrere bedre om lyset. Det ble med andre ord «lurt» å vokse høyt, og flere treslag utviklet seg. Til sammen dannet de en skog.

De eneste stedene det ikke vokser skog, er der det er for lite vann, for mye vann, for lite jord eller for kaldt.

Men det finnes jo mange planter som ikke er like høye som trær, hvordan får de sollys? De har løst det på mange ulike måter. Noen vokser på trærne (lianer, orkideer), noen blomstrer før trærne får løv (hvitveis), noen vokser der trærne ikke trives (bukkeblad), eller er raske til å dukke opp der et tre faller ned eller brenner opp (geitrams). Og mange planter tåler rett og slett å vokse der det ikke er så mye lys (bregner, mose).

 

Vennlig hilsen

Anna Lena Albertsen

Lære med skogen


Det kan være lurt å se gjennom noen av spørsmålene og svarene før du sender inn ditt eget spørsmål.

Send inn ditt eget spørsmål:


Footer