Top
Hjem

Dagens vits

Footer

Or(Alnus incana - gråor) og
(Alnus glutinosa - svartor)

I Norge har vi to ulike arter med or. Det er gråor og svartor. Gråor er vanligst og er et middels stort lautre. Gråor er et hardført treslag, den vokser over alt i skogsmark, men trives best der det er mye leire og kalk i jorda. Den vokser lett opp langs åkerkanter, bekker og elveskråninger. Svartor krever mer sol og varme og vokser langs kysten til Sundmøre. Den finnes også spredt på Østlandet. Or egner seg til å lage møbler, kjøkkeninnredninger, panel og gulv. Konglene er også fine å bruke i dekorasjoner.

Blad fra GråorTilbake til oversikten »

Footer
Konkurranse

KONKURRANSE!

Footer Footer

Spør om skog

Siste spørsmål:

Hvordan ble skogen til?

Hvordan ble skogen til? Spørsmål fra Ojnljnø Liv bli  (?19) 

Vis/skjul svaret...

Oi, det var et godt spørsmål! Utviklingen av trær har nok skjedd som et resultat av konkurranse mellom artene. Alle planter trenger sollys. Trærnes egenskaper med dype røtter og solid stamme, gjorde at de kunne vokse høyere og dermed konkurrere bedre om lyset. Det ble med andre ord «lurt» å vokse høyt, og flere treslag utviklet seg. Til sammen dannet de en skog.

De eneste stedene det ikke vokser skog, er der det er for lite vann, for mye vann, for lite jord eller for kaldt.

Men det finnes jo mange planter som ikke er like høye som trær, hvordan får de sollys? De har løst det på mange ulike måter. Noen vokser på trærne (lianer, orkideer), noen blomstrer før trærne får løv (hvitveis), noen vokser der trærne ikke trives (bukkeblad), eller er raske til å dukke opp der et tre faller ned eller brenner opp (geitrams). Og mange planter tåler rett og slett å vokse der det ikke er så mye lys (bregner, mose).

 

Vennlig hilsen

Anna Lena Albertsen

Lære med skogen


Det kan være lurt å se gjennom noen av spørsmålene og svarene før du sender inn ditt eget spørsmål.

Send inn ditt eget spørsmål:


Footer